VF uppmärksammar ”kulturkrängarbibeln”

Observationer, Omvärlden, Recensioner, Thomas Add comments

Ja, det är naturligtvis inte vi själva som utnämnt vår bok till kulturkrängarbibel. Begreppet användes i en rubrik i Värmlands Folkblads nätupplaga häromdagen.

Cecilia af Jochnick  rekommenderar boken till ”kultursektorintresserade och entreprenörer”. I sin recension skriver hon bland annat att:
”Bokens viktigaste insats är att lyfta frågan och möjligen har man inte tillräcklig respekt för den problematik som ligger i att den klassiska bilden av en bohemisk konstnär är svår att förena med en effektiv produktförsäljare.”. Just det.

Läs hela Cecilias text här.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Logga in